Pożyczkowy słownik

Ponieważ każda branża posługuje się swoim zestawem pojęć, stąd znajomość i rozumienie podstawowych terminów mogą okazać się bardzo pomocne w poruszaniu się w sektorze pożyczek online. Kasao.pl zestawiło najczęściej używane określenia wraz z ich definicjami.

Pożyczka chwilówka 

Inaczej określana jako chwilówka - to pożyczka gotówkowa udzielana przez firmy pożyczkowe. Zwykle kwota pożyczki jest nie większa niż 3500 zł, zaś okres spłaty nie przekracza 30 dni.

Pożyczka ratalna

To pożyczka udzielana na okres dłuższy niż pożyczka chwilówka, a także maksymalna kwota pożyczonych pieniędzy stanowi krotność limitu kwoty chwilówek. Ponadto spłata następuje w ratach, które zwykle są ustalane w formule miesięcznych płatności.

Firma pożyczkowa

Inaczej określana jako pożyczkodawca - to podmiot gospodarczy udzielający pożyczek gotówkowych głównie osobom fizycznym. Zazwyczaj źródłem pożyczanych środków pieniężnych jest kapitał własny, jednakże istnieją firmy pożyczkowe, które w tym celu posiłkują się kredytem.

BIK

To Biuro Informacji Gospodarczej S.A., czyli spółka utworzona przez funkcjonujące w Polsce banki oraz Związek Banków Polskich. BIK jest podmiotem prowadzącym rejestr dłużników, o których informacje przekazywane są do BIK przez banki każdorazowo przy udzielaniu kredytów osobom fizycznym.

Okres spłaty

To termin do jakiego pożyczkobiorca zobowiązał się dokonać spłaty zaciągniętej pożyczki.

Kwota pożyczki - to wartość środków pieniężnych udzielanych w formie pożyczki wnioskującemu przez pożyczkodawcę.

Prolongata

To odpłatne przedłużenie terminu spłaty pożyczki.

Kredyt gotówkowy 

To dług zaciągany przez kredytobiorcę (osobę fizyczną) w banku.

Umowa pożyczki

To umowa na mocy której pożyczkodawca przekazuje pożyczkobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych na określony okres, do upływu którego nastąpi ich zwrot wraz z należnymi odsetkami i opłatami.

Pożyczka online

To pożyczka dostępna poprzez Internet, czyli do udzielenia pożyczki nie jest niezbędny osobisty / fizyczny kontakt z przedstawicielem firmy pożyczkowej.

Pożyczka przez SMS

To pożyczka udzielana z wykorzystaniem specjalnych komunikatów typu SMS, przy czym nie wymaga ona osobistego / fizycznego kontaktu z przedstawicielem firmy pożyczkowej.

KRD

Krajowy Rejestr Długów S.A. to spółka prowadząca rejestr dłużników zgłaszanych m.in. przez banki jak i spółki dostarczające gospodarstwom domowym tzw.media (m.in.energię elektryczną, telewizję, usługi telefonicznych połączeń głosowych, itd.).

Oprocentowanie pożyczki

To wyrażone w formie procentowej koszt pożyczki w odniesieniu do kwoty pożyczki. Warto dodać, że niektóre firmy pożyczkowe dostępne na Kasao.pl udzielają pożyczek online dla których oprocentowanie wynosi 0%.

Opłaty umowe pożyczki

Są to opłaty, które pożyczkobiorca jest zobowiązany uregulować wobec firmy pożyczkowej na mocy podpisanej umowy pożyczki.

Pożyczka pozabankowa

To pożyczka udzielana przed firmę pożyczkową nie będącą bankiem, ani nie mającą jakichkolwiek relacji właścicielskich z bankiem. Przykładem pożyczki nie będącej pożyczką pozabankową jest iGotówka.