Profil pożyczkobiorcy online według Związku Firm Pożyczkowych

piątek, 12 grudnia 2014
ZFP Logo - Związek Firm Pożyczkowych

Związek Firm Pożyczkowych dokonał podsumowania profilu pożyczkobiorcy, korzystającego z pozabankowych pożyczek przez Internet, dzieląc klientów firm pożyczkowych na 3 grupy według typu realizowanych potrzeb:

  • zaspokajający najpilniejsze bieżące potrzeby takie jak zakupy żywności, rachunki za media i spłata pożyczek - to najliczniejsza grupa, stanowiąca 41% pożyczkobiorców,
  • "łowcy okazji", czyli osoby, które dzięki pozabankowym pożyczkom chcą sfinansować zakupy online, wycieczkę lub imprezę - co trzeci pożyczkobiorca należy do tej grupy,
  • - pożyczający w sytuacjach awaryjnych, np. wskutek zepsutej pralki, konieczności naprawy samochodu lub pilnego wyjazdu - to 27% pożyczkobiorców online.

Pod względem płci dominują kobiety, zaś pod względem wieku głównie osoby od 21 do 25 roku życia oraz od 41 do 50 roku życia. 72% pożyczkobiorców online to pracownicy etatowi lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Ponadto 38% gospodarstw domowych osiąga dochód w kwocie co najmniej 3000 złotych netto.

Więcej informacji o profilu pożyczkobiorcy online można przeczytać tutaj.