Łatwiejsza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej

wtorek, 23 grudnia 2014
BIG InfoMonitor

Uproszczenie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej to kluczowa zmiana w ustawie o upadłości konsumenckiej, jaka wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2014 roku. Rozwiązanie polegające na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dostępne jest w Polsce od 2008 roku, jednakże zaledwie 4% wniosków w tej sprawie to orzeczenia wydane przez polskie sądy.

Według danych BIG InfoMonitor, ponad 2,3 miliona Polaków ma nieterminowe zobowiązania, których łączna kwota przekracza 41,5 mld złotych. Zgodnie z nowymi zasadami, możliwa będzie upadłość układowa, dająca dłużnikom możliwość porozumienia się z wierzycielami bez konieczności utraty całego majątku. Warto podkreślić, że sytuacje umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa konsumenta będą jedynymi przesłankami dla sądów dla oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Więcej informacji o nowych zasadach w odniesieniu do możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej można wyszukać na stronie internetowej BIG InfoMonitor.