NOWOŚCI

Bank SMART uruchamia SMART Mikropożyczka

czwartek, 30 października 2014
SMART POŻYCZKA SMART Mikropożyczka to kredyt gotówkowy oferowany przez Bank SMART, przypominający swoją konstrukcją pożyczki chwilówki. Ponieważ jest to kredyt w rachunku osobistym, to do jego uzyskania potrzebne jest SMART konto.

6,2% Polaków ma problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań

wtorek, 28 października 2014
BIG InfoMonitor 29. Raport InfoDług wskazuje, iż 93,8% Polaków reguluje swoje zobowiązania w terminie - spośród osób zalegających z terminową spłatą zobowiązań, co trzeci Polak ma zaległości na kwotę wyższą niż 5000 zł. Wartość zadłużenia Polaków na koniec września 2014 roku wyniosła 41,55 mld zł, zaś średnie zaległe zadłużenie statystycznego Polaka to 17471 zł.

Odpowiedzi​alne pożyczanie Polaków - wyniki badania Ipsos na zlecenie Wonga

sobota, 25 października 2014
Wonga Według badania "Odpowiedzialne pożyczanie Polaków" zleconemu Instytutowi Badawczemu Ipsos przez Wonga, około 40% Polaków podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki nie analizując swoich możliwości finansowych pod kątem terminowości spłaty zobowiązania. To samo badanie dostarcza również informacje, iż 45% ankietowanych twierdzi, iż spłaca pożyczki w terminie, zaś łącznie 51% (odpowiednio: 37% oraz 14%) nie przejawia zainteresowania swoją historią kredytową lub nie przywiązuje wagi do historii spłat.

Hapi Pożyczki - chwilówki od Provident

piątek, 24 października 2014
Provident Według rynkowych doniesień, największa firma pozabankowych pożyczek w Polsce uruchomi w najbliższych tygodniach markę dedykowanym pożyczkom chwilówkom - Hapi Pożyczki. Projekt nazywany przez International Personal Finance, właściciela Provident, "hapi" lub "hapi loans" zyskał już oficjalną zapowiedź w ramach prezentacji "The Big Picture" oraz "Q3 2014 Interim Management Statement" będącym odpowiednikiem komentarza Zarządu do wyników za 3 kwartał 2014 roku.

1,8 mln spraw o wartości 10,6 mld zł w ciągu II kwartału 2014 roku w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

czwartek, 23 października 2014
1,8 mln spraw o wartości 10,6 mld zł w ciągu II kwartału 2014 roku w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. Według najnowszego raportu ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., w Rejestrze Dłużników odnotowano 1,8 mln spraw na kwotę 10,6 mld zł w odniesieniu do II kwartału 2014 roku, zaś łącznie w I kwartale 2014 roku to ponad 1,8 mln spraw na kwotę nieznacznie wyższą niż 10 mld zł.

Zgubione prawo jazdy lub dowód osobisty? W II kwartale 2014 roku zastrzeżono 32.821 dokumentów tożsamości

wtorek, 21 października 2014
Zgubione prawo jazdy lub dowód osobisty? W II kwartale 2014 roku zastrzeżono 32.821 dokumentów tożsamości W I kwartale 2014 Polacy zgubili i zastrzegli ponad 27 tysięcy dokumentów tożsamości (głównie dowodów osobistych, praw jazdy i paszportów), zaś łącznie w 1 półroczu 2014 roku to ok.60 tysięcy przypadków. Od lipca 2013 roku do końca czerwca 2014 zastrzeżono blisko 128 tysięcy dokumentów tożsamości, z czego prawie 7889 to ilość udaremnionych prób wyłudzenia kredytów na łączną kwotę ok.488 mln zł. W II kwartale 2014 roku kwota największej udaremnionej próby wyłudzenia kredytu wyniosła 24 mln zł.

Wartość BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych na koniec 1 półrocza 2014 wyniosła 61,9 punktów

niedziela, 19 października 2014
Wartość BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych na koniec 1 półrocza 2014 wyniosła 61,9 punktów Opracowany przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. wskaźnik BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych informuje czy w danym okresie nastąpiła poprawa lub pogorszenie terminowości spłaty kredytów konsumpcyjnych, tj. kredytów gotówkowych, kredytów ratalnych, kredytów na kartach kredytowych oraz limitów kredytowych. Na koniec 2 kwartału 2014 roku wartość BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych spadł o 0,7 punkta do poziomu 61,9 punktów.

Program FairPay pomaga gromadzić Informacje Pozytywne o terminowyc​h płatnościa​ch

sobota, 18 października 2014
Program FairPay pomaga gromadzić Informacje Pozytywne o terminowyc​h płatnościa​ch Dzięki programowi FairPay możliwe jest zbudowanie własnej pozytywnej historii płatniczej. Terminowa płatność za rachunki i faktury daje prawo żądania od firmy, której dotyczy płatność, potwierdzenia wiarygodności płatniczej poprzez dodanie Informacji Pozytywnej. Rolą programu FairPay jest udostępnienie internetowej platformy do zautomatyzowanego składania wniosków zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorstw. Na mocy Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych kontrahent / dostawca musi w ciągu 14 dni zrealizować wniosek o wpis do rejestru terminowo opłaconej transakcji z ostatnich 12 miesięcy. Przez terminowo uregulowane zobowiązanie należy rozumieć płatność dokonaną w ciągu 59 dni od wyznaczonego terminu płatności.

Wartość ratalnych kredytów gotówkowych sektora bankowego najwyższa od 4 lat

piątek, 17 października 2014
Wartość ratalnych kredytów gotówkowych sektora bankowego najwyższa od 4 lat Według informacji statystycznych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wartość kredytów konsumpcyjnych ratalnych innych niż karty kredytowe i kredyty samochodowe udzielonych przez podmioty sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi wyniosła ponad 51,8 mld zł według stanu na 31 sierpnia 2014 roku. Poniższy wykres przedstawia stany udzielonych kredytów konsumpcyjnych ratalnych od dnia 31 grudnia 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

Prawie 18 mln zł to wartość udzielonyc​h pożyczek w 3 kwartale 2014 roku przez SMS Kredyt

czwartek, 16 października 2014
SMS Kredyt Według raportów bieżących spółki SMS Kredyt Holding S.A. nr 86/2014, 62/2014 oraz 52/2014, łączna wartość pożyczek udzielonych w 3 kwartale 2014 roku przez spółkę zależną SMS Kredyt Holding S.A., tj. SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp. j., wyniosła 17,96 mln zł. Wartość udzielonych pożyczek w poszczególnych miesiącach, tj. lipiec, sierpień i wrzesień 2014 roku wyniosła odpowiednio: 6,28 mln zł; 5,71 mln zł oraz 5,97 mln zł.

Ponad 1/3 zaległych zobowiązań młodych Polaków to niespłacon​e pożyczki

środa, 15 października 2014
BIG InfoMonitor W BIG InfoMonitor znajdują się informacje o ok.163 tysiącach osób w wieku od 18 do 26 lat (ok.3% populacji tej grupy wiekowej), których łączne zaległe zadłużenie wynosi prawie 357 mln zł. Z tej kwoty 133 mln zł przypadają na zaległości w spłacie zaciągniętych pożyczek, zaś 123 mln zł przypada na niezapłacone rachunki za usługi telekomunikacyjne. Dług z tytułu płatności alimentów to ok.43 mln zł - pozostałe ważniejsze zaległe zobowiązania to m.in. opłaty za najem i dzierżawę lub mandaty za jazdę bez ważnego biletu.

Prawie co trzeci badany skorzystał z pożyczki w ciągu ostatnich 12 miesięcy

wtorek, 14 października 2014
Prawie co trzeci badany skorzystał z pożyczki w ciągu ostatnich 12 miesięcy  Według raportu badawczego opracowanego przez TNS Polska na zlecenie platformy pożyczek społecznościowych Lendico.pl, w okresie ostatnich 12 miesięcy z jakiejkolwiek formy pożyczki skorzystało 29% badanych. Do kategorii "pożyczki" można zaliczyć zarówno kredyty gotówkowe udzielane przez banki, pozabankowe pożyczki chwilówki oraz pożyczki ratalne udzielane przez firmy pożyczkowe, a także pożyczki społecznościowe.

Pierwsza pożyczka do 1000 zł za 0 zł - nowa promocja chwilówki od EkspresKasa

poniedziałek, 13 października 2014
EkspresKasa W ślad za Ofin.pl, kolejna marka Ferratum Bank oferuje darmowe chwilówki online - od dziś na Kasao.pl można znaleźć promocję EkspresKasa "Pierwsza pożyczka do 1000 zł za 0 zł", skierowaną do nowych pożyczkobiorców. Każdy nowy klient EkspresKasa może uzyskać pożyczkę chwilówkę do maksymalnej wysokości 1000 zł, na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Jeśli kredyt gotówkowy, to szybko udzielony

niedziela, 12 października 2014
Jeśli kredyt gotówkowy, to szybko udzielony Według badania ankietowego przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, decydującymi przesłankami za wyborem konkretnej oferty produktowej są szybkość udzielenia kredytu oraz jego koszt. Zgodnie ze wskazaniem ankietowanych, kredyty, które są udzielone szybko, z minimum formalności, a także z niską ratą mogą liczyć na największe zainteresowanie ze strony potencjalnych kredytobiorców.

Praca w Provident - ruszyła kampania rekrutacyj​na z udziałem pracownikó​w

piątek, 10 października 2014
Provident Na pytanie jak wygląda praca w Providencie, odpowiedzi należy szukać w najnowszej kampanii rekrutacyjnej największej pozabankowej firmy pożyczkowej w Polsce. Wykorzystanie w materiałach reklamowych wizerunku pracowników zespołu doradców współpracujących z Provident służy wzmocnieniu przekazu o różnorodności, bowiem praca w Providencie może być interesującym wyborem zarówno dla młodych rodziców jak i dla seniorów. Elastyczność zatrudnienia przejawia się m.in. w możliwości dopasowania rozkładu dnia pracy do powierzonych zadań oraz prywatnych obowiązków.

Internet głównym kanałem pozyskiwania klientów przez firmy pożyczkowe

czwartek, 9 października 2014
Internet głównym kanałem pozyskiwania klientów przez firmy pożyczkowe Według badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny zatytułowanego "Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2013 roku", na tle 50 firm udzielających pożyczek wyłącznie ze środków własnych, 3 na 4 firmy korzystały z Internetu jako narzędzia służącego przekonaniu klientów do swojej oferty produktowej, czyli pożyczek gotówkowych, na które mogą składać się chwilówki lub pożyczki ratalne.

SMS Kredyt udzielił we wrześniu 2014 roku pożyczek za prawie 6 mln zł

poniedziałek, 6 października 2014
SMS Kredyt Zgodnie z raportem bieżącym SMS Kredyt Holding S.A. nr 86/2014 informującym o działalności pożyczkowej spółki zależnej SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt Sp.j., za pomocą SMS Kredyt we wrześniu 2014 roku udzielono pożyczek na kwotę 5,97 mln zł, co jest wzrostem o 42,14% w porównaniu do września 2013 roku.

Historia kredytowa w BIK do sprawdzenia w placówkach Grupy Poczta Polska

sobota, 4 października 2014
Historia kredytowa w BIK do sprawdzenia w placówkach Grupy Poczta Polska Dzięki podjęciu współpracy Biura Informacji Kredytowej S.A. z Grupą Poczta Polska, możliwość założenia konta w BIK oraz sprawdzenia historii kredytowej w BIK dostępna jest w ponad 500 placówkach Poczty Polskiej oraz 300 placówkach i mikrooddziałach Banku Pocztowego.

Pożyczka od Provident z rocznym pakietem medycznym gratis

piątek, 3 października 2014
Provident Każdy nowy pożyczkobiorca Provident, któremu w okresie od 1 października do 4 listopada 2014 roku zostanie udzielona pożyczka o wartości co najmniej 1000 zł, otrzyma prawo do skorzystania z rocznego pakietu medycznego. W jego ramach zapewnione są bezpłatne świadczenia wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.