W jakim wieku można otrzymać chwilówkę online?

czwartek, 24 września 2015

Przewagi pożyczki chwilówki nad kredytem są dla wielu osób na tyle istotne, że decydują się na nią coraz młodsze osoby. Ile trzeba mieć lat by móc aplikować o pożyczkę przez Internet? Jak się okazuje każda firma pożyczkowa stosuje swoje kryteria wieku potencjalnych pożyczkobiorców, zarówno w odniesieniu do wieku minimalnego jak i maksymalnego.

Pełnioletniość a pożyczka online

Większość firm pożyczkowych, których chwilówki prezentowane są na Kasao.pl zakłada jako dolną granicę wieku pożyczkobiorcy 18 lat. Osiągnięcie pełnoletności nie jest jednak minimalnym wiekiem dla niektórych firm pożyczkowych - oczekują one nawet 21 lat od pożyczkobiorcy. Skąd te różnice? W wieku 18 lat wielu Polaków jest w trakcie nauki w szkole średniej, stąd możliwości finansowe co do samodzielnej spłaty zadłużenia są mocno ograniczone. Pierwsza zarobkowa praca wśród znacznej ilości młodych osób to nie wcześniej niż w wieku 21 lat, czyli mniej więcej na drugim lub trzecim roku studiów. Tylko co niektórym udaje się podjąć pracę jako nastolatkowie - warto zwrócić uwagę na fakt, że w szkole średniej pracę należy pogodzić z obowiązkami uczniowskimi, co może być trudne ze względu na plan zajęć lekcyjnych. Po skończeniu szkoły średniej możliwości czasowe młodej osoby są znacząco lepsze - kalendarz jest dużo bardziej elastyczny niż podczas nauki szkolnej. Łatwiej zatem o podjęcie pracy zarobkowej a tym samym uzyskanie wiarygodności finansowej w oczach potencjalnych pożyczkodawców. Z drugiej strony młodym osobom brak doświadczenia w realizacji obowiązku terminowego regulowania zobowiązań. Nawyk dochowania terminu spłaty zobowiązań wyrabia się z wiekiem - im więcej okresowych płatności oraz dostawców usług rozliczających się cyklicznie, tym większe przyzwyczajenie do opłacania rachunków niezwłocznie. Taki etos porządnego dłużnika można łatwo przenieść na grunt pożyczek.

Doświadczenie w pożyczaniu

W przeciwieństwie do młodych pożyczkobiorców, osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zazwyczaj odznaczają się nawykiem regularnego i terminowego spłacania zobowiązań, zarówno oprocentowanych (pożyczki lub kredyty) jak i nieoprocentowanych (rachunki za media lub mieszkanie). Niejednokrotnie doświadczyli "na własnej skórze" skutki nieterminowego spłacania zobowiązań - tego typu doświadczenie ukształtowało w nich prawidłowe przekonania względem powinności spłaty długów. Tego typu nawyki można również wyrobić u młodych osób - przecież każda doświadczona osoba była kiedyś niedoświadczona i wykonywała pewne czynności po raz pierwszy. Pośród wielu seniorów panuje wręcz rygor sumiennego wywiązywania się ze zobowiązań - takie osoby na pewno wiele firm chciałoby mieć wśród swoich klientów.

Odpowiedzialne pożyczanie a wiek

Wiele firm pożyczkowych stawia nacisk na propagowanie zasad odpowiedzialnego pożyczania do których należy m.in. ostrożnościowe oszacowanie możliwości spłaty zobowiązań przez pożyczkobiorcę. Niedopasowanie kwoty pożyczki oraz terminu jej spłaty do możliwości finansowych domowego budżetu może w dość krótkim czasie przynieść wiele rozczarowań, a w najgorszym wypadku wprowadzić w pętlę zadłużenia. Przysłowie "mierzyć siły na zamiary" powinno być drogowskazem dla potencjalnych pożyczkobiorców. Takie ostrożnościowe podejście jest jednak domeną nie tylko wieku, ale przede wszystkim wynika z postawy jaką prezentuje dana osoba. Można bowiem sobie wyobrazić zarówno sumiennie spłacającego swoje zobowiązania młodego człowieka, jak i seniora niedbającego o terminowe regulowanie zobowiązań. Kryterium wieku jest na pewno wynikiem obliczeń statystycznych, natomiast każdy przypadek jest indywidualny.