Firma pożyczkowa a bank - gdzie najlepsza pożyczka?

niedziela, 30 sierpnia 2015

Kredyt na remont, kredyt hipoteczny, kredyty gotówkowe, karta kredytowa - tymi propozycjami produktów finansowych zachęcają funkcjonujące w Polsce banki, zarówno ogólnopolskie takie jak PKO Bank Polski, UniCredit Pekao, Bank Pocztowy, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium, mBank, ING Bank Śląski, jak i prowadzące swoją działalność lokalnie, np.SK Bank, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Krakowski Bank Spółdzielczy, neoBank, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, itd. Firmy pożyczkowe prezentowane na Kasao.pl oferują pożyczki chwilówki online - produkt finansowy o znacznie krótszej historii niż kredyt w banku. Warto nie tylko wskazać różnice między pożyczkami chwilówkami i bankowymi kredytami, ale również porównać ze sobą podmioty je udzielające.

Banki krwioobiegiem gospodarki

 
Rolą banków jest efektywne pośrednictwo między podmiotami i osobami oszczędzającymi swoje pieniądze w formie różnorodnych lokat, a tymi którzy potrzebują pożyczyć pieniądze na cele konsumpcyjne lub inwestycyjne. Klient banku powierzając swoje pieniądze na określony czas oczekuje wynagrodzenia w formie odsetek - jest to forma zapłaty za założoną lokatę. Zazwyczaj oprocentowanie lokat jest stałe, jednakże dostępne są również lokaty ze zmiennym oprocentowaniem - to od klienta zależy która lokata jest najlepiej dopasowana do jego oczekiwań. Banki oferują bowiem lokaty o różnym terminie zapadalności, o różnym progu kwotowym dostępności (np. maksymalnie 5000 złotych lub co najmniej 10000 złotych), a także dla środków pieniężnych zgromadzonych w walucie obcej - w przypadku dużych kwot depozytu możliwe jest nawet negocjowanie oprocentowania lokat z bankiem, gdyż taki klient jest dla banku bardzo atrakcyjny gdyż dysponuje dużymi zasobami pieniędzy i łatwiej bankom przekonać jedną osobę lub podmiot zamiast kilkudziesięciu czy kilkuset klientów. Oczywiście istnieje ryzyko, że gdyby taki klient otrzymał lepsze warunki, to możliwe że otworzyłoby lokatę w tymże banku - wówczas rolą banku jest szybkie pozyskanie klientów którzy chcieliby założyć lokaty na łączną kwotę odpowiadającą lokacie wspomnianego majętnego klienta.
 
Banki płacąc odsetki z tytułu lokat ponoszą koszt - ich zarobek to udzielanie kredytów, czyli pobieranie odsetek od kredytów oraz prowizji. Kredytobiorca pożyczając pieniądze w banku musi się liczyć z tym, iż kredyt należy spłacić - uzgodniony z bankiem plan spłat rat kapitałowych i odsetkowych zakłada systematyczne regulowanie zobowiązań kredytobiorcy względem banku i ma formę zazwyczaj miesięcznych płatności. Pobierane przez bank odsetki od kredytu muszą nie tylko pokryć odsetki od lokat płacone klientom deponującym swoje oszczędności w banku, ale rownież pokryć ewentualne straty banku wynikające z niespłaconych kredytów - powstała różnica to przychód banku, od którego należy jeszcze odjąć koszty operacyjne banku by finalnie po opłaceniu podatku dochodowego powstał zysk. To oczywiście kalkulacja w dużym uproszczeniu przedstawiająca mechanikę wypracowania zysków w banku wykazująca powiązanie depozytów z kredytami. Ponieważ banki zarabiają na różnicy między ceną pieniądza udostępnionego jako kredyty a ceną pieniądza pozyskanego w formie lokat, to ich rolą jest bardzo efektywne zarządzanie strumieniami pieniędzy, dzięki czemu biernie alokują pieniądze tak by osiągnąć jak najwyższą marżę, a w konsekwencji wypracować jak najwyższy zysk. Porównując działalność bankowa z funkcja krwi i żył w organizmie czyli nośnika tlenu, można powiedzieć ze banki pełnią rolę takiego odpowiednika krwioobiegu pieniądza w gospodarce.
 

Chwilówki od firm pożyczkowych

 
Chwilówki online mają znacznie krótszą historię funkcjonowania niż kredyty bankowe - ich początki w Polsce są związane z działalnością takich firm jak m.in. Provident, Via SMS, Vivus oraz Kredito24. Pożyczki pozabankowe udzielane są przez firmy pożyczkowe, przy czym źródłem kapitału nie są depozyty jak w przypadku banków, ale kapitał własny firm pożyczkowych. Ponieważ mylnie nazywa się firmy pożyczkowe parabankami, warto wskazać tę naczelną różnicę czyli źródło kapitału - parabanki gromadzą depozyty podobnie jak banki, stąd ich nazwa wskazująca na działalność nieregulowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego czy Narodowy Bank Polski. Firmy pożyczkowe również nie podlegają nadzorowi regulatorów sektora finansowego (KNF oraz NBP), natomiast są zgrupowane w ramach organizacji pozarządowych takich jak Związek Firm Pożyczkowych oraz Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
 
Warto odnotować, że wiele firm pożyczkowych udziela pożyczek bez weryfikacji w bazach dłużników - tzw. pożyczka bez BIK - stąd proces weryfikacji wniosku o chwilówkę online jest bardzo prosty i szybki. Kredyt bankowy wymaga znacząco więcej uwagi po stronie klienta - niekiedy potrzeba szybkiej pożyczki jest jedynym kryterium wyboru. Aby otrzymać kredyt gotówkowy należy wskazać jego przeznaczenie - takiego oczekiwania nie mają jednak firmy pożyczkowe, gdyż ich nie interesuje na co zostaną spożytkowane pieniądze. Szukając pieniędzy na nietypowe potrzeby, np. pożyczki na sfinansowanie operacji w szpitalu albo pożyczki na zapłacenie za naprawę pralki, należy mieć na uwadze brak oczekiwań firm pożyczkowych co do przeznaczenia chwilówki. Z pewnością rozbudowany proces decyzji kredytowej w bankach nie jest konkurencyjny względem oferty firm pożyczkowych - ich przewagę potęguje również fakt, iż pozabankowe pożyczki chwilówki mogą być udzielone przez Internet, co oznacza brak konieczności fizycznego kontaktu z przedstawicielem firmy pożyczkowej. Złożenie wniosku o najlepszą pożyczkę dostępną przez Kasao.pl daje swobodę wyboru i możliwość porównania spośród ponad 20 firm pożyczkowych.
 

Przewaga pożyczek chwilówek online

Ze względu na regulacyjny charakter sektora bankowego, banki muszą każdorazowo przed udzieleniem kredytu osobom indywidualnym weryfikować zdolność kredytową, co wynika z przepisów prawa (Prawo Bankowe oraz ustawa o kredycie konsumenckim). Oznacza to, że bank nie może udzielić kredytu o ile jego udzielenie spowoduje niemożność spłacania kredytów w ogóle. W przypadku firm pożyczkowych nie występuje to ograniczenie - oczywiście weryfikacja zdolności kredytowej jest możliwa, ale nawet jej dokonanie nie dyskwalifikuje pożyczkobiorcy przed otrzymaniem kolejnej pożyczki. Ponadto stopa procentowa w kredycie bankowym jest ograniczona przepisami prawa - jej limit maksymalny to czterokrotność stopy lombardowej ogłaszanej przez NBP.