BLOG

Upadłość SK Banku - jak sobie poradzić bez pieniędzy?

niedziela, 22 listopada 2015
Pod koniec 2014 roku polski sektor finansowy miał do czynienia z upadkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie (SKOK Wołomin), zaś obecnie stan upadłości ciążyć może na SK Bank (Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Przemysłu z Wołomina), gdyż KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 roku działalność SK Banku, a następnie złoży wniosek o jego upadłość.