BLOG

Tańsza pożyczka chwilówka?

niedziela, 27 lipca 2014
Rządowy projekt ustawy mającej na celu uregulowanie oprocentowania i opłat pożyczek chwilówek wchodzi w decydującą fazę. Proponowane rozwiązanie legislacyjne spotyka się z kontrpropozycją firm pożyczkowych, będących głównymi adresatami zmian zawartych w rzeczonej ustawie. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), zatytułowany "Ocena wpływu proponowanych zmian regulacyjnych na krajowy sektor pożyczkowy", jest kolejnym głosem opiniotwórczym w dyskusji nad kształtem sektora firm pożyczkowych w Polsce.

Umowa pożyczki online

niedziela, 20 lipca 2014
We współczesnych społeczeństwach przyjęło się przekonanie, że pożyczka jest jednym z najtrafniejszych sposobów pozyskania cudzego kapitału w celach konsumpcyjnych, dlatego umowa pożyczki w polskim prawie zobowiązań zajmuje miejsce szczególne wśród kategorii umów nazwanych. Regulują ją akty prawne o randze ustawowej, tj. uchwalane przez parlament, określające charakter prawny umowy, prawa i obowiązki stron stosunku prawnego oraz rodzaj odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Pożyczka jest na tyle popularnym środkiem uzyskania kapitału, że obecnie wiele internetowych firm pożyczkowych proponuje udzielenie pożyczki bez formalności oraz zabezpieczeń, czyli bez poręczenia czy zastawu. W praktyce wystarczy dowód osobisty oraz konto w banku, na które przelewa się pieniądze stanowiące przedmiot pożyczki. Firmy te oferują zazwyczaj krótkoterminowe pożyczki, tzw. chwilówki, a także pożyczki wielomiesięczne zwane pożyczkami ratalnymi.

Które firmy pożyczkowe nie sprawdzają w BIK?

sobota, 12 lipca 2014
Biuro Informacji Kredytowej S.A., w skrócie BIK, to podmiot utworzony przez banki i Związek Banków Polskich celem gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o historii kredytowej kredytobiorców. Niektóre firmy pożyczkowe przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki, sprawdzają historię kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy w BIK lub KRD, jednakże istnieją pożyczkodawcy udzielający pożyczki online bez BIK oraz bez KRD.

Co druga firma pożyczkowa obecna na Kasao.pl posiada film reklamowy na YouTube.com

wtorek, 8 lipca 2014
YouTube.com - największy na świecie serwis filmów video, umożliwiający bezpłatne umieszczanie, oglądanie filmów oraz dostęp do mediów strumieniowych - okazał się być dla firm pożyczkowych dość popularnym narzędziem dystrybucji materiałów video. Aktualnie co najmniej 67 filmów reklamowych na YouTube.com to dorobek 14 firm pożyczkowych prezentowanych na Kasao.pl, co przekłada się na statystykę, iż co drugi pożyczkodawca online dostępny na Kasao.pl korzysta z zasięgu YouTube.com.

Umowa pożyczki w historii antycznego Rzymu

piątek, 4 lipca 2014
Współczesna kultura europejska opiera się na trzech filarach, tj.: kulturze starożytnego Rzymu, Grecji oraz Germanów. Każda z nich wniosła bardzo ważny wkład w europejską tożsamość. W antycznej Grecji była to filozofia zwana przez jej prekursorów nauką umiłowania mądrości, natomiast Rzymianie, dzięki swoim zdolnościom organizatorskim oraz wrodzonej samodyscyplinie, stworzyli fundament pod współcześnie rozumiane prawo. Prawo rzymskie był to twór praktycznej duszy Rzymianina, które stało się bazą dla siatki pojęciowej wielu europejskich prawodawstw, takich państw jak Niemcy, Francja czy Szwajcaria. Właśnie w tej kulturze prawnej narodziło się pojęcie umowy pożyczki.